V A L L Á S K Ö Z I

PÁRBESZÉD

Film adatai
Forgatókönyvíró és rendező

Novák Zsombor Péter

Szereplők

Dr. Dobos Károly Dániel – judaista


Novák Zsombor Péter – egyházi közösségszervező

Narráció:

Pregitzer Fruzsina, Jászai Mari díjas színésznő


Ábel Stella színművész

Vágó, operatőr, effektek:

Sipos Géza, Medusa Pictures

Zene:

Klein Judit, Docpiando Band, Debreceni Canto Armanico Énekegyüttes & Szabolcsi Szinfonikus Zenekar & Tóth Donát

Logó:

Tiago B. Beltrão, CIVVIE

Nyelv:

magyar

Felirat:

angol (Durden Rebeka)

Bemutató dátuma

2020.12.19.

Elnyert díj

Nemzeti Tehetség 2020

Mi az a vallásközi párbeszéd?

A vallások közötti kapcsolatok minősége történelmi koronként és földrajzi területenként változott. Ma a világ számos pontján - sajnos - még mindig tapasztalható vallási intolerancia, elnyomás, és háború, ezért a diplomáciai kapcsolatok ápolása és a béke előmozdítása folyamatos megújulást és összefogást igényel az egyes vallások képviselőitől.

A vallások közötti kapcsolatoknak azonban nem csak politikai és diplomáciai erejük van, hanem a párbeszéd által az egyes felekezetek képessé válhatnak a saját közösségük identitását is újragondolni, megerősíteni.

Ilyen értelemben a zsidóság és a kereszténység kapcsolata különlegesnek tekinthető, mivel Jézus nem csak a kereszténység központi figurájaként, hanem az ókori judaizmus világába született zsidó emberként is értelmezendő. Történelmi tény, hogy a halála után létrejövő új közösség, az úgynevezett keresztény Ősegyház is zsidó emberekből állt, mely közösség az idők folyamán egyre távolodott a többségi zsidó élettől és vallásgyakorlattól. A távolodás vallásos nézeteltérésekből fakadt, melyeknek egyik fő forrása éppen Jézusnak a megváltói, isteni minőségéről alkotott eltérő teológiai megítélés volt.

Itt az idő | Ismeretterjesztő film

A vallásközi párbeszéd még ma is ismeretlen fogalomnak számít Magyarországon. Az Itt az idő c. ismeretterjesztő film célja lefordítani a zsidóság, Jézus, holokauszt és Izrael témakörök tudományos, valamint politikai eredményeit az átlagember nyelvére, ezáltal megteremtve a vallásos és a nem vallásos közösségek közötti kommunikáció és béke dimenzióját.

Hiszem, hogy:

 • a béke nem egy távoli, magasztos cél, hanem a jelen pillanatban rejlő állandó lehetőség,
 • a béke csak döntés kérdése,
 • közösen könyebben kereshetjük meg a válaszokat,
 • a jószándék előtt mindig megnyílnak a kapuk,
 • a vallásos értékek nem csak a vallásos emberek privilégiumai,
 • a spirituális megéléseket nem csak a vallások keretein belül lehet értelmezni,
 • vallás és tudomány nem ellenségek, hanem a megértést és önelfogadást segítő egyenrangú keretrendszerek,
 • az egészséges kétely segít az egymáshoz, önmagunkhoz és Istenhez való közeledésben.
Film megtekintése

Itt az idő

Te mit tennél?

Sajtómegjelenések

index.hu

 • premier-beszámoló
 • 2020.12.20.

or-zse.hu | az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem hivatalos oldala

 • a Nemzeti Tehetség Központ elismerése
 • 2020.06.26.

Akikkel már együttműködtem

Hírlevél

* a mezők kitöltése kötelező

A kevesebb sokszor több...

Minden projektem és megosztásra kerülő tartalmam hosszas elmélkedés és kellő kritika után lát napvilágot, bízva abban, hogy a közjót és önmagamat is szolgálom.

Ezért egy valamit még most megígérek: csak akkor szólalok meg, ha van mondandóm.

A hírlevelek fókuszában leginkább az önismeret áll, úgy mint: identitás, traumák, szexualitás, valóság és illúzió küzdelme, önmegváltás, az őszinteség ereje, megbocsájtás és életcél.